Predikan: Bert Ingelsten
Sång o musik: Sven Brengesjö m.fl.
Barnens gudstjänst
English translation available