Predikan: Bert Ingelsten
Sång o musik: Julia o Anton Hemström m.fl.
Barnens gudstjänst.

Vår Youtubekanal: Filadelfiakyrkan Örebro