Predikan: Tilda Arvidsson
Sång o musik: Ida Hammarbacken m.fl.

Vår Youtubekanal: Filadelfiakyrkan Örebro