Predikan: Ellen Hemström
Sång o musik: Evelina Erlandsson m.fl.
Barnens gudstjänst.

Vår Youtubekanal: Filadelfiakyrkan Örebro