Predikan: Åsa Molin
Sång o musik: Stina Lindberg m.fl.
Barnens gudstjänst

Livesänds på vår Youtubekanal: Filadelfiakyrkan Örebro