Max 150 personer – kom i god tid för att ta plats enligt restriktionerna!

Predikan: Anders Sundström
Sång o musik: Julia Hemström med team
Barnens gudstjänst i Bollhallen.

Gudstjänsten sänds även på vår Youtubekanal: Filadelfiakyrkan Örebro