Max 150 personer – kom i god tid för att ta plats enligt restriktionerna!

Predikan: Åsa Molin
Sång o musik: Sven Brebgesjö m.fl.
Barnens gudstjänst i Bollhallen.

Gudstjänsten sänds även på vår Youtubekanal: Filadelfiakyrkan Örebro