Predikan: Sara Hjalmarsson
Sång o musik: Sven o Maria Brengesjö
Barnens gudstjänst

Vår Youtubekanal: Filadelfiakyrkan Örebro