Predikan: Ellen HEmström
Musik: Mattias Frändå
Mötesledning: Adina Wenell