Predikan: Anders Sundström
Sång o musik: Olof Säll m.fl.
Barnens gudstjänst
English translation available