Predikan: Ellen Hemström
Sång o musik: Alla som vill vara med!
Barnens gudstjänst
English translation available