Predikan: Scott Breslin
Sång o musik: Stina Lindberg, Olof Säll m.fl.
OBS: Ingen Barnens gudstjänst pga. sportlovet