Predikan: Bert Ingelsten
Sång o musik:
Barnens gudstjänst

Vår Youtubekanal: Filadelfiakyrkan Örebro