Predikan: Anders Sundström (Engl. transl.)
Sång o musik: Lovsångsteam
Barnens gudstjänst