Predikan: Ellen Hemström
Sång o musik:Sven Brengesjö, Frälsningsarméns musikkår m.fl.
Mötesledning: Anton Fagerstedt
Barnens gudstjänst

Livesänds på vår Youtubekanal: Filadelfiakyrkan Örebro