Predikan: Anton Fagerstedt
Sång o musik: Evelina Erlandsson m.fl.
Mötesledning: Hanna Blom
Barnens gudstjänst

Livesänds på vår Youtubekanal: Filadelfiakyrkan Örebro