Predikant: Ellen Hemström
Sång o musik: Evelina Erlandsson med team
Mötesledare: Anton Fagerstedt
Barnens gudstjänst

Livesänds på vår Youtubekanal: Filadelfiakyrkan Örebro