Predikan: Anton Fagerstedt
Sång o musik: Ida Hammarbacken m.fl.
Mötesledning: Ellen Hemström
Barnens gudstjänst

Livesänds på vår Youtubekanal: Filadelfiakyrkan Örebro