Predikan: Barbro Nyström (English translation available)
Sång o musik: Barnkören, Soul Children m.fl.
Teckenspråkstolkning