Predikan: Anders Sundström
Sång o musik: Barnkören och Soul Children
English translation available