Predikan: Sara Hjalmarsson
Sång o musik: Barnkören, Sven Brengesjö m.fl.
Barnvälsignelse

Livesänds på vår Youtubekanal: Filadelfiakyrkan Örebro