Predikan: Ellen Hemström
Sång o musik: Dan-Erik Sahlberg m.fl.
Barnens gudstjänst
English translation available