Predikan: Jörgen Lundberg
Sång o musik: Lovsångsteam
Barnens gudstjänst
English translation available