Predikan: Anton Fagerstedt
Sång o musik: Therése Hovlund med team
Mötesledning: Nellimei Gunnardo
Barnens gudstjänst

Livesänds på vår Youtubekanal: Filadelfiakyrkan Örebro