Predikan: Anders Sundström
English translation available
Barnens gudstjänst.