Predikan: Anton Fagerstedt
Sång o musik: Bengt Johansson med team
Mötesledning: Henrik Wenell
Barnens gudstjänst

Livesänds på vår Youtubekanal: Filadelfiakyrkan Örebro