Max 150 personer – kom i god tid för att ta plats enligt restriktionerna!

Predikan: Ellen Hemström
Sång o musik: Therése Hovlund m.fl.
Barnens gudstjänst i Bollhallen.
Bibelutdelning till 4-åringarna

Gudstjänsten sänds även på vår Youtubekanal: Filadelfiakyrkan Örebro