Martin Lindé berättar om Ekumeniakyrkan och ekumeniken i Örebro