Om föräldraskap, vänskap och mentorskap.
Bo Wetteus berättar utifrån ett bibliskt perspektiv.