Bo Wettéus ger mycket personliga reflektioner från 60 års tjänst i Guds rike.