Medverkande: Anders Sundström, Ida Hammabacken m.fl.