Predikan: Evelina Erlandsson
Sång o musik: Mattias Frändå med team
Mötesledning: Anton Fagerstedt
Barnens gudstjänst (dock inget After9!)

Livesänds på vår Youtubekanal: Filadelfiakyrkan Örebro