Sedan länge inleder vår församling varje nytt år med en bönemånad. Temat för gudstjänsterna i januari 2023 är ”Herre, lär oss att be”. I bönen på torsdagkvällarna (från 12/1) anknyts till Jesu undervisning om bön och under vecka 4 ber vi 24/7, dvs. dygnet runt.

I år inbjuder vi också till två särskilda bönedagar, onsdagen den 4/1 och lördagen den 28/1 kl. 9-15. Det går att vara med hela tiden eller att gå och komma som man vill. (Om kyrkporten är låst får man ringa på.) Varje hel timme blir det en kort, frivillig samling då vi utgår från bönen ”Vår Fader”.

Den som vill kan pröva att fasta under bönedagen, annars tar man med sig något att äta. Varm och kall dryck kommer att finnas på plats. Välkommen!

Vill du att vi ska be för dig? Skicka ditt böneämne till be@filadelfiaorebro.se.

Vi har också tagit fram ett förslag på olika böneformer för personlig bön för varje vecka i januari. Dem kan du använda om du har en längtan efter ett vitaliserat och fördjupat böneliv. Förslaget för vecka 2 är:

Tillbedjan
Avsätt 15 min. Lyssna på några lovsånger. Det finns ett stort utbud på Spotify och på Youtube, eller du kanske väljer någon skiva du har hemma. Sätt dig bekvämt och lyssna med bön och öppet sinne. Gör sången till ditt eget hjärtas tillbedjan. Låt dig fyllas av förundran över Guds storhet och godhet och av medvetenheten om hans kärleksfulla närvaro.
     Avsluta med att tacka för att du alltid får leva i Guds närvaro.

Mer detaljerad information om vår bönemånad hittar du i filen HÄR. Den finns också utskriven i en folder som du kan hämta i kyrkan.