Den 24 – 31 januari vill vi i Filadelfiakyrkan genomföra en 24/7-bönevecka i vår församling. Denna värdefulla tradition vill vi hålla fast vid trots pandemin. Liksom tidigare år ber vi under veckans alla 168 timmar. Skillnaden i år är att vi får be hemma.

Vill du vara med? Klicka då på länken och skriv upp ditt namn på den timme eller de timmar du vill be:
Schema för 24/7-bön.

Välkommen att vara med!