Så här när mörkret har fått börja ge vika och dagarna sakta men säkert åter blir längre, predikar Isak Spjuth i årets sista gudstjänst om Ljuset, som mörkret inte lyckats övervinna!
Therése Hovlund och Werna Berbres står för de musikaliska inslagen i gudstjänsten.
Välkommen!