Frikyrkans historia har spelat en viktig roll för formandet av det svenska samhället. Hon införde den demokratiska formen i Sverige och lade en grund för kvinnans lika värde, hon har bedrivit ett omfattande social arbete, kämpat för religionsfrihet och stått för kulturell bildning.
     Frilansjournalisten och religionsvetaren Fredrik Lindé har gjort filmen ”Frikyrkans historia”, där du får möta en berättelse som också kantats av utmaningar, svårigheter och skandaler. Idag står frikyrkan inför frågan om sin överlevnad.
    Måndagen den 3 oktober kl. 19 har du möjlighet att se denna uppmärksammade film i vår kyrka!