I gudstjänsten kl. 11 blir det dop. Skulle du också vilja bli döpt, så kontakta någon av våra pastorer under veckan.

På eftermiddagen kl 15 är församlingens förebedjare och andra intresserade välkomna till undervisning om bön, förbön och profetiskt tilltal. Talare är Grant Michels, en USA-utbildad pastor, som nu är företagare i Örebro och aktiv i husförsamlingsnätverket Eklesia.

KL. 17 serveras fika, och kl. 18 medverkar Grant Michels m.fl. från Eklesia, samt Emma Landelius och Mattias Frändå med team i en samling med bön, lovsång och undervisning.

Grant Michels