Den 10 februari är det åter dags för kvinnofrukost! Denna gång får vi besök av Anna-Maria Jonsson. Hon arbetar som Evangeliska Frikyrkans regionledare för Latinamerika och Iberiska halvön och är medlemm i Filadelfiakyrkan.
     Anna-Maria skriver: “Från att ha varit ett missionärsbarn till att själv få en kallelse att arbeta med mission. Att uppleva under livets väg att det inte blivit som man tänkt sig och ändå se hur Gud leder och har omsorg mitt i allt. Att titta tillbaka och kunna vittna om att saker som verkade meningslösa får betydelse och att Gud är intresserad av varje liten människa. Det kommer min berättelse på kvinnofrukosten att handla om.”
     Sista anmälningsdag är den 4 februari. Anmäl dig genom att skicka mail till kvinnofrukost@filadelfiaorebro.se