Vårt utmanande och aktuella novembertema Klimatet, Kriget, Kriminaliteten och Kristushoppet avslutas på söndag med en predikan som rör kriminalitet, och med en föreläsningskväll på tisdag (22/11) kl 18.30. Då utvecklar Fredrik Wenell förra söndagens predikan ”Kriget och Kristushoppet”.

Fredrik är ledarskribent på tidningen DAGEN och lärare vid ALT, Akademi för Ledarskap och Teologi, och rubriken för hans föreläsning är:
”Kan kristna arbeta i vapenindustrin?
Trons möjligheter och begränsningar för våra val av yrke.”

I den kristna traditionen har det funnits olika hållningar till våld. Det har inneburit att man sett olika på arbete inom militären och vapenindustrin. Hur ska vi som kristna tänka när det gäller våra arbeten – finns det ramar för vad kristna kan jobba med och engagera sig i?
     Den här frågan har kommit närmare oss genom kriget i Ukraina och alla ukrainare vi tagit emot. Hur skulle jag ha gjort? Är det rätt att strida för sitt land? När får jag använda våld?
     En kväll då en aktuell fråga får belysas utifrån Bibeln och kristen tradition!