Eswatini? Det är det nya namnet på Swaziland, ett litet kungarike mellan det stora Sydafrika och Moçambique vid kusten i sydöstra Afrika.

I dessa länder arbetar Evangeliska frikyrkan (EFK), och kl 18 den 1 mars får vi en rapport därifrån. Talare är dels Anneli Dagerman, EFK:s regionledare för södra Afrika, dels P-G och Alison Öhrn, nyss hemkomna från en EFK-resa i dessa länder tillsammans med bl.a. Anneli.

Välkommen!